?!DOCTYPE HTML> (贵州,遵义,务川)天门冬种?哪家?哪里?h,基地) - 贵州务川l源中药材种植开发有限公?/title> <meta name="Keywords" content="天门冬种?> <meta name="Description" content="Z详细介绍天门冬种植品内?包括天门冬种植的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有天门冬U植新闻以及最新的市场天门冬种植h?咨询电话:18089638779(贵州)"> <link href="/template/gzzyc/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" > <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--top--> <div class="top_bj"> <div id="top"> <div class="top_l fl">贵州务川l源中药材种植开发有限公ؓ您提?a href="http://www.qiwuxf.tw">贵州天门?/a>?a href="/supply/">贵州天冬苗木销?/a>?a href="/news/">天门冬销?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注!</div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28492/stat/"></script> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <!--head--> <div class="head_bj"> <div id="head"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20181213091422.png" alt="贵州务川l源中药材种植开发有限公? /></div> <div class="tel fr"><img src="/template/gzzyc/images/xb_06.jpg"></div> <div class="clear"></div> </div> </div> <!--nav--> <div class="nav_bj"> <div id="nav"> <ul> <li class="no"><a rel="nofollow" href="/">首 ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/tmdcz/">天门?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">专业知识</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">客户案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/buy/">药材U植</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">招商加盟</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">视频直播</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!--sou <div class="sou_bj"> <div id="sou"><span style=" float:left;">热销产品关键词:</span> <a href="/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e5%b7%9e%e5%a4%a9%e9%97%a8%e5%86%ac" rel="nofollow">贵州天门?/a> <a href="/key.aspx?k=%e8%a5%bf%e5%8d%97%e5%a4%a9%e9%97%a8%e5%86%ac" rel="nofollow">西南天门?/a> <a href="/key.aspx?k=%e5%a4%a9%e9%97%a8%e5%86%ac" rel="nofollow">天门?/a> <a href="/key.aspx?k=%e5%a4%a9%e5%86%ac%e8%8b%97%e6%9c%a8" rel="nofollow">天冬苗木</a> <a href="/key.aspx?k=%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e8%9c%82" rel="nofollow">中华?/a> </div> </div> --> <!-- banner 开?--> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:457px; margin-left:-460px;"> <div class="fullwidthbanner-container"> <div class="fullwidthbanner" id="fullwidthbanner"> <ul> <li><img src="" alt="" /></li> <li><img src="" alt="" /></li> <li><img src="" alt="" /></li> <li><img src="" alt="" /></li> <li><img src="" alt="" /></li> </ul> </div> <script type="text/javascript"> var picarr = new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20200829052946.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20200722025708.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20200722025718.jpg"; picarr[4] = "/uploads/link/banner1_1.jpg"; picarr[5] = "/uploads/link/banner2_1.jpg"; var fullwidthbannerImg = document.getElementById('fullwidthbanner').getElementsByTagName('img'); for ( var i=1; i<=fullwidthbannerImg.length; i++ ) { fullwidthbannerImg[i-1].src = picarr[i]; } </script> </div> </div> </div> </div> <!-- banner l束 --> <div class="banner_yin"></div> <div class="main"> <div class="left fl"> <div class="left_tit">产品中心</div> <div class="left_t">所有品分c?/div> <div class="left_list"> <ul> <li class="list-t"><a href="/clcz/" title="重楼U植">重楼U植</a></li> <li class="list-t"><a href="/tmdxs/" title="天门冬销?>天门冬销?/a></li> <li class="list-t"><a href="/tmdcz/" title="天门冬种?>天门冬种?/a></li> </ul> </div> <div class="left_b"></div> </div> <div class="right fr"> <div class="right_tit"> <div class="right_l fl">产品详细</div> <div class="right_more fr"><span>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/tmdcz/">天门冬种?/a> > <a href="/supply/17.html">天门冬种?/a></span></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="right_cont"> <h1 class="prodtit_nei">天门冬种?/h1> <div class="pro_img"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28492/201701131024501442849288933.jpg?path=www.qiwuxf.tw/uploads/cp/201701131024501442849288933.jpg"></div> <div class="pro_info"><p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;"><a href="http://www.qiwuxf.tw/tmdcz/" target="_blank">天门冬种?/a>—?/span><span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">选种采种</span> </p> <p> <span style="font-size:14px;font-family:SimSun;">天门冬是雌雄异株植物Q且雌性植株较,应加强雌株的理Q增施磷钾肥Q促q其多开q果而获得更多的U子。每q?-10月,当果实由l色变红色时采收。在室内堆沤发酵至稍腐烂Q放入水中搓L肉,选择c粒饱满的种子做U可即采随播Q也可留W二q春播。留作春播的U子用湿润细沙贮藏,勿其干燥,否则会降低发芽率?/span> </p></div> </div> <div class="insNewsArti"> <div class="proArtiNum"> <p>上一条:<a href="/supply/18.html">贵州天冬苗木</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/16.html">遵义天门冬种?/a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%a4%a9%e9%97%a8%e5%86%ac'>天门?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e4%b8%ad%e5%8d%8e%e8%9c%82'>中华?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%a4%a9%e5%86%ac%e8%8b%97%e6%9c%a8'>天冬苗木</a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.qiwuxf.tw/supply/17.html'>http://www.qiwuxf.tw/supply/17.html</a> </div> <div class="tag">发布旉Q?017/1/13 0:00:00</div> </div> <div class="crumb"> <span class="related">相关新闻</span> </div> <div class="insNews"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/162.html" title="天门冬种?>贵州天门冬的生长习性和J殖Ҏ</a><span>2021-01-15</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/161.html" title="天门冬种?>贵州天门冬有那几U食用方?/a><span>2021-01-07</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/160.html" title="天门冬种?>贵州天门冬加工方法有哪些</a><span>2020-12-24</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/159.html" title="天门冬种?>谈贵州天门冬的市场前景 </a><span>2020-12-17</span></li> </ul> </div> <div class="crumb"> <span class="related">相关产品</span> </div> <div class="proliCon"> <ul class="clearfix insPro"> <li><h4><a rel="nofollow" href="/supply/42.html" title="遵义天门冬药?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28492/201805081757175922849252835.jpg?path=www.qiwuxf.tw/uploads/cp/201805081757175922849252835.jpg" alt="遵义天门冬药?/></a></h4> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/42.html" title="遵义天门冬药?>遵义天门冬药?/a></h3> </li> <li><h4><a rel="nofollow" href="/supply/41.html" title="遵义天门冬厂?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28492/201805081753120152849267578.jpg?path=www.qiwuxf.tw/uploads/cp/201805081753120152849267578.jpg" alt="遵义天门冬厂?/></a></h4> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/41.html" title="遵义天门冬厂?>遵义天门冬厂?/a></h3> </li> <li><h4><a rel="nofollow" href="/supply/40.html" title="遵义天门?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28492/201805081752550152849288309.jpg?path=www.qiwuxf.tw/uploads/cp/201805081752550152849288309.jpg" alt="遵义天门?/></a></h4> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/40.html" title="遵义天门?>遵义天门?/a></h3> </li> <li><h4><a rel="nofollow" href="/supply/39.html" title="贵州天门冬种?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28492/201805081751176882849253297.jpg?path=www.qiwuxf.tw/uploads/cp/201805081751176882849253297.jpg" alt="贵州天门冬种?/></a></h4> <h3><a rel="nofollow" href="/supply/39.html" title="贵州天门冬种?>贵州天门冬种?/a></h3> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--foot--> <div class="foot_bj"> <div class="foot_t"></div> <div id="foot"> <div class="foot_nav"> <ul> <li class="no"><a rel="nofollow" href="/">首 ?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">|站地图</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a><span>/</span></li> <li><a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/">q回剙</a><span>/</span></li> </ul> </div> <div class="foot_yin"><img src="/template/gzzyc/images/xb_94.jpg" alt=""></div> <div class="foot_l fl"> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.qiwuxf.tw(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)贵州务川l源中药材种植开发有限公?br /> <p>西南天门冬哪家好Q订购h格是多少Q贵州天冬苗木h格怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供贵州天冬苗木、天门冬、天门冬h、遵义天门冬{品质优良的产品Q欢q来电咨询!</p> </div> <div class="cityspread"> <p>热门城市推广: <a href="/guizhou.html" title="贵州" target="_blank" >贵州</a> <a href="/zunyi.html" title="遵义" target="_blank" >遵义</a> <a href="/meitan.html" title="湄潭" target="_blank" >湄潭</a> <a href="/fenggang.html" title="凤冈" target="_blank" >凤冈</a> <a href="/wuchuan.html" title="务川" target="_blank" >务川</a> <a href="/yuqing.html" title="余庆" target="_blank" >余庆</a> <a href="/renhuai.html" title="仁怀" target="_blank" >仁怀</a> <a href="/xishui.html" title="习水" target="_blank" >习水</a> <a href="/tongzi.html" title="桐梓" target="_blank" >桐梓</a> <a href="/zhengan.html" title="正安" target="_blank" >正安</a></p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261128180'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261128180%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-12-30/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> <a rel="nofollow" target="_blank"></a> </div> </div> </p> </div> </div> <a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="http://www.beian.gov.cn/img/ghs.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#fff;">贵公|安?52032602001034?/p></a> </br> 联系地址Q贵州省遵义市务川自dU丝乡上坝村 全国服务热线Q?8089638779(贵州)<br> 电子邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:1807993236@qq.com">1807993236@qq.com</a> ? 机:13578350904(云南)/늻? </div> <div class="foot_r fr"> <img src="/template/gzzyc/images/xb_98.jpg" alt=""> </div> <div class="clear"></div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> </div> <!-- banner js --> <script src="/template/gzzyc/js/jquery-1.8.3.min.js"></script> <script src="/template/gzzyc/js/jquery.banner.revolution.min.js"></script> <script src="/template/gzzyc/js/banner.js"></script> <a href="http://www.qiwuxf.tw/"><span class="STYLE1"></span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.323107.tw">ƽһФ</a> <a href="http://www.arkxav.site">5ֲʼƻ</a> <a href="http://www.yk164.com">ڿ¡</a> <a href="http://www.328122.tw">Dzͼ</a> <a href="http://www.943365.tw">ȫ</a> <a href="http://www.727307.tw">˿ʦQQ</a> <a href="http://www.237793.tw">Ĵʱʱappֻֻ</a> <a href="http://www.395798.tw">nba÷ʤ</a> <a href="http://www.915529.tw">ֲԽϹٷ</a> <a href="http://www.556442.tw">ptϷͲʽWelcome</a> <a href="http://www.812619.tw">ʱʱʲҽ</a> <a href="http://www.774280.tw">ʮԤ</a> <a href="http://www.454666.tw">bobƽ̨</a> <a href="http://www.954829.tw">3dСżͼ</a> <a href="http://www.297522.tw">ϲʿֱֳƵ</a> <a href="http://www.368287.tw">ƱΪʲôϹ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>